M.E Produkters miljöpolicy

 

ME Produkter skall vara ett miljömedvetet företag där varje medarbetare har ett ansvar att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.

ME Produkter skall följa gällande lagstiftning och andra krav samt vara ett föredöme genom att minimera miljöbelastningen.

ME Produkter är anslutet till Office Recycling för all emballagehantering, papper, plast, bläck, elektronisk utrustning och metaller för återvinning.

ME Produkters  miljöpolicy skall vara tillgänglig för medarbetare, kunder, leverantörer och övriga intressenter.

Internt i företaget bedrivs ett dagligt miljöarbete med miljöengagemang och en ständig strävan mot förbättring. Genom användning av modern kontors- och kommunikationsteknik, avfallssortering, återvinning, användning av miljöklassade rengöringsmedel och färre engångsartiklar.

Detta innebär att vi bland annat ska:

 • Erbjuda kunder produkter som prioriterar miljön.
  • Aktivt sträva efter att välja och få fram miljövänliga produkter vid alla slags inköp.
  • Öka kunskapen och medvetenheten för miljöfrågor hos anställda.
  • Främja och uppmuntra miljömedvetandet såväl internt som hos våra kunder och leverantörer.
  • Logistik och transporter skall planeras och genomföras med största möjliga miljöhänsyn.
  • Arbeta för ständiga förbättringar och en varaktig utveckling av miljöarbetet.
  • Överföra kunskap och miljöinformation till våra kunder.
  • Återanvända emballage och förpackningsmaterial.           

bra-miljoval kopia   green-markning

Top